Cuvântul S-a făcut trup

”Cuvântul S-a făcut trup”

Ioan 1:14 – ”Și Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui ca slava singurului născut din Tatăl”.

În miezul unei istorii zbuciumate, plină de moarte, durere, suferință, păcat și întuneric, ”Cuvântul S-a făcut trup”. Această Întrupare, această locuire a lui Crisos în lumea noastră Ioan o descrie prin prin prisma a trei realități spirituale practice ce se regăsesc în viața lui Cristos: Har, Adevăr și Slavă.


Harul – ”Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat, și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, și să trăim în veacul de acum cu cupătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Cristos.” (Tit 2:11-13).
Adevărul – ”Isus i-a zis: „Eu sunt cale, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”. (Ioan 14:6).
Slava – ”Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galileia. El Și-a arătat slava Sa, și ucenicii Lui au crezut în El”. (Ioan 2:11).
Transmiteți acest mesaj al speranței și al dragostei celor ce sunt în întunericul acestei lumi. Așa cum ni s-a dăruit nouă Cristos, dăruiți-vă și voi semenilor voștrii dăruind: mângăiere celor întristați; iubire celor neiubiți; pâine celor flămânzi; haine celor dezbrăcați; încurajări celor descurajați; zâmbet celor întristați; iertare celor ce v-au greșit; dragoste acolo unde este ură; lumină în întuneric; viața lui Cristos celor morți în păcate.
Cu dorința sinceră și plină de dragoste de a-L cunoaște pe Cel Întrupat prin revelarea acestor adevăruri împreună cu Sărbătoritul și cei dragi vă doresc, Sărbători Binecuvântate!

Al vostru slujitor în Cristos, pastor dr. George Colcer
Președintele Comunităţii Bisericilor Creștine Baptiste Române din Spania

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply